Presentació

Tenim a les nostres mans el pla estratègic Gir 23-27 de la Biblioteca de la UdG. La proposta d'adequació, una vegada més, de tots els recursos i serveis de la Biblioteca alineant-los amb els canvis de l'entorn i les noves necessitats de la comunitat universitària gironina, necessitats que es podran veure incrementades pel desplegament del Pla estratègic, la digitalització institucional i l'inici del nou model docent de la UdG. Un gir que ha de contribuir, sens dubte, a la millora de la qualitat acadèmica, a la millora de l'espai físic i digital d'aprenentatge de l'estudiantat i a l'increment de la competitivitat de la universitat en el seu conjunt i de l'entorn on es troba en particular.

Si focalitzem en alguns dels cinc eixos d'aquest pla, podem trobar alguns dels reptes en els que la Biblioteca hi és partícip: el primer d'ells és el compromís institucional amb el coneixement obert, on les eines i l'assessorament per avançar-hi requereixen una estratègia ben definida, amb suport, formació i recursos i, en segon lloc, el compromís institucional amb el territori, amb la conservació i difusió del patrimoni territorial, preservant documents i col·leccions úniques i posant-les a la disposició de la comunitat de recerca gironina i, amb la seva digitalització, de la comunitat global.

Us encoratjo a fer una lectura detallada de tots els eixos i línies estratègiques d'aquest pla que ha d'ajudar a garantir uns serveis de màxim valor per a la comunitat universitària de la UdG.

En nom de l'equip de govern i en el meu propi, vull agrair a tot el personal de la Biblioteca, personal que dia a dia cerca la millora de la seva expertesa i l'aprofitament del seu talent, la tasca que fa en benefici de tota la comunitat universitària i de la societat a la que ens devem.

Pepus Daunis i Estadella. Vicerector de Qualitat i Transparència

Visió

Aspirem a avançar en el foment del coneixement obert, equitatiu, ètic i responsable per donar suport a la suma d'intel·ligències. A la vegada, ens reivindiquem com a espai essencial (social, inclusiu i col·laboratiu) on es fa efectiva la vida universitària.

El gir copernicà és la metàfora que Immanuel Kant, filòsof i científic prussià, concep a partir de la teoria heliocèntrica de Nicolau Copèrnic: igual que la Terra deixa de ser el centre de l'univers, per a Kant la raó i l'experiència esdevenen el nucli i l'epicentre per tenir un veritable coneixement de la realitat.

La transformació digital i els reptes globals que es presenten en un futur immediat fan necessari, més que mai, que l'estratègia de la Biblioteca no se centri només en les seves responsabilitats tradicionals sinó que giri per detectar i atendre les necessitats emergents de la comunitat universitària, posicionant-se no amb un canvi puntual, sinó per un procés de realineació contínua.

Àngels Merino Cicres. Directora de la Biblioteca de la Universitat de Girona

Missió

La missió de la Biblioteca és facilitar una àmplia gamma de recursos i serveis a les necessitats canviants dels estudiants i del personal docent i investigador, en el marc de l'estratègia institucional de suport a la docència, a la recerca i a l'aprenentatge. A la vegada, contribuïm amb la nostra expertesa com a gestors de la informació a la transformació digital dels serveis universitaris.

Prioritats estratègiques

GIR23-27 emana de l'actual pla estratègic UdG2030: ens hem de posicionar en l'eix de la institució i posar a la seva disposició la nostraexpertesa com a gestors d'informació. La transformació digital ha de permetre una interacció personalitzada amb l'estudiant per millorar la seva estada vivencial (física o virtual) a la Biblioteca. Davant dels nous reptes globals sense precedents, l'accés obert i equitatiu al coneixement serà més crític i necessari que mai. Cinc anys plens de reptes. Mirem ara com assolir-los.